vrijdag 5 juli 2013

Panorama's netwerkbijeenkomst

Iedere vrijdagmorgen neem ik deel aan de netwerkbijeenkomsten van BNI-Pluto in Veenendaal. Onder het genot van een geweldig ontbijt van Dick van de Maes netwerken met 40 ondernemers uit de regio Veenendaal. Een steeds terugkerend onderdeel is de elevator pitch. Kort in een minuut vertellen wie je bent, wat je doet, waarin je je onderscheidt en waar je naar op zoek bent. Lastig om ieder keer origineel te zijn.

Aangezien ik binnenkort een leuke opdracht heb om verschillende panorama's te maken, leek het mij een leuke uitdaging om in mijn pitch eens te laten zien wat ik daarvoor doe. Sowieso had ik al eens het idee om de hele groep met een panorama in beeld te brengen, dus nu moest het er maar een keer van komen.

Toegegeven, het lukte niet in 1 minuut, dat is ook erg ambitieus wetende dat er in dit geval 24 foto's nodig zijn voor een goed doortekend beeld. Een 360 graden panorama maken is een precisie-klusje. Eén instelling verkeerd in de camera, een kleine afwijking in de bracket en de moeite is voor niets gedaan. En ik kom niet graag volgende week terug met de mededeling: "helaas mislukt".

Kortom, best spannend. Hieronder de resultaten.Allereerst een bewegend panorama zoals ik ze veel vaker maak:Daarnaast twee panorama's in zogenaamde planet- en cylindricalview. Klik op de foto en je ziet een grotere versie.


BNI Pluto


BNI Pluto

Binnenkort ga ik in enkele gemeenten beelden maken zoals de twee hierboven. Deze worden groot op canvas geprint om als kunst in het interieur van bankgebouwen te worden opgenomen. De beelden worden buiten gemaakt, in de natuur en in de stad met wat kunstlichtvariaties en vervreemdende aspecten. Krijg je er al een beeld bij? Volgens mij gewoon even wachten tot ze hier gepubliceerd worden.maandag 25 maart 2013

Van presentatie naar visueel verhaal

Ik deel niet gauw informatie van een Slideshare, maar voor deze van Hubspot maak ik een uitzondering. De Slideshare is vooral een les in hoe je een presentatie kunt omzetten naar een visueel verhaal. Heel veel tips en wetenswaardigheden. Wist jij bijvoorbeeld dat foto's 60.000 keer sneller werken dan tekst? dat foto's 6x gemakkelijker te verwerken zijn dan tekst en dat het met name de emoties zijn die een boodschap laten "plakken"? Het zal geen verrassing zijn dat juist foto's die emotie teweeg kunnen brengen.

De Slidehare gaat over het maken van een goede presentatie, maar is net zo goed toepasbaar op websites en foldermateriaal van bedrijven.

vrijdag 8 maart 2013

Exposure doesn't pay bills

Regelmatig krijg ik van collega-fotografen via social media filmpjes aangereikt over opdrachtgevers die we kunnen missen als kiespijn. In de kern wordt er uitgelegd dat aan fotografen vaak wordt gevraagd om gratis of tegen zeer geringe kosten hun werkzaamheden te verrichten. Naamsvermelding en daarmee exposure is de tegenprestatie. Te vergelijken met de aannemer die je vraagt om in ruil voor naamsvermelding of een kratje bier jouw keuken te verbouwen.

Ieder weldenkend mens weet dat er kosten verbonden zijn  aan de inzet van een professional. In de fotografie zijn de investeringen hoog in materiaal en studioruimte en moet je net als elke andere ondernemer premies betalen die voor mensen in loondienst onzichtbaar zijn omdat ze door de werkgever worden betaald.

Sommige fotografen plaatsen de filmpjes op hun website of brengen een linkje aan. Ik ben daar terughoudend in. Oké, ik plaats ze hier om even een indruk te geven. Inhoudelijk is het helemaal raak, maar ik heb toch de indruk dat je je te ver in de verdediging laat drukken op het moment dat je deze filmpjes nodig hebt. De fotograaf als Calimero.

De markt is zoals die is. Klagen helpt niet en de rol van Calimero brengt je ook niet verder. Het is nu eenmaal zo dat er te veel fotografen zijn en veel concurreren elkaar op prijs de tent uit. Een heilloze weg mijns inziens, een eenrichtingsverkeer het diepe dal in omdat je nooit meer in staat bent om hoge kwaliteit te leveren. Ik doe daar dus niet aan mee. Ga je met de kudde mee, dan krijg je het effect van de kudde schapen die met z'n allen op hetzelfde plekje in de wei staan. Hoe ziet dat plekje eruit? Kaal en behoorlijk vol gescheten.

Ik zoek graag een ander plekje in de wei en onderscheid mij op de zeer hoge kwaliteit, service en mijn ervaring op het gebied van marketing. Daar waar het gras groen en schoon is. Ik help mijn klanten de juiste boodschap richting de doelgroep te formuleren en zet dit om in bijpassend beeldmateriaal. Beelden die kijkers boeien en uiteindelijk ook binden. Het is misschien moeilijk aantoonbaar, maar elke euro geïnvesteerd in mijn beeldmateriaal moet minimaal het dubbele opleveren. Dat is geld waard en zeker geen grijpstuiver.


donderdag 22 november 2012

Auteursrecht op foto's: waar hebben we het over?

De fotograaf heeft als maker van de foto het auteursrecht. Dit is vergelijkbaar met een eigendomsrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of het werk openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook morale rechten zoals het recht op naamsvermelding.

Veelal verleent de fotograaf na een overeengekomen vergoeding aan een klant een gebruiksrecht (ook wel licentie genoemd) om de foto's te mogen gebruiken, in de meeste gevallen publicatie. Dit gebruiksrecht kan specifiek zijn, bijvoorbeeld een eenmalige publicatie in een boek of een tijdschrift, maar kan ook generiek zijn. Bij het laatste geval spreekt men ook wel over een 'onbeperkt gebruiksrecht'. Met dit verleende recht mag de klant de foto's in alle soorten media gebruiken/publiceren, digitaal of in print-vorm, voor nu en in de toekomst. Een tussenvorm kan zijn een 'beperkt gebruiksrecht', waarbij alleen gebruik wordt toegestaan voor bepaalde soorten media of voor een bepaalde periode, of op enig andere wijze beperkt. Tot slot nog dit: het verleende gebruiksrecht is normaal gesproken 'niet-exclusief'. Dat betekent dat dezelfde foto's ook door een andere partij kunnen worden gebruikt, die eenzelfde gebruiksrecht bij de fotograaf heeft verworven. Ook is het voor de klant mogelijk om een 'exclusief gebruiksrecht' te verwerven, nadat hiervoor een passende vergoeding is afgesproken en betaald.

De term 'rechtenvrije foto's' kan verwarrend zijn. In de gangbare praktijk wordt daarmee een onbeperkt gebruiksrecht bedoelt. Er wordt niet mee bedoeld dat ook het eigendom van de foto's wordt overgedragen. Dit gebeurt slechts zelden en alleen tegen een hiervoor gepaste vergoeding. Dit moet geregeld zijn via een akte, een geschrift waarin staat wat er wordt overgedragen en aan wie (art. 2 Auteurswet 1912). Is deze akte niet aanwezig dan zijn de rechten niet overgedragen, ook niet na een mondelinge toezegging. Met een onbeperkt gebruiksrecht heeft een klant echter alle mogelijkheden tot publicatie, zoals hiervoor toegelicht. De verplichting om een naamsvermelding blijft echter bestaan, ook bij foto’s waarvan de auteursrechten zijn overgedragen, mits de partijen middels een akte anders zijn overeengekomen.

De bedoeling van het recht op naamsvermelding is dat bij iedere gepubliceerde foto de naam van de fotograaf of auteursrechthebbende wordt vermeld. De fotograaf heeft het recht om bij publicatie altijd geassocieerd te worden met de foto. Binnen de fotografie is de gangbare term die hiervoor gebruikt wordt het ‘bijschrift’.

Het recht op naamsvermelding is sinds 1989 opgenomen in de auteurswet. De achtergrond van dit recht op naamsvermelding bij iedere foto is als volgt:

  • Het direct duidelijk maken aan wie een kunstwerk of foto toebehoort.
  • Het voor volgende gebruikers van een foto makkelijker maken de fotograaf te kunnen vinden en om toestemming te vragen.
  • Preventie tegen inbreuk.

De regeling van het auteursrecht is er om 3 redenen:

1. Toekomst voor de fotografie
Dankzij het auteursrecht kan de fotograaf geld verdienen en wordt bijgedragen aan een wereld waarin er toekomst is voor de creatie van kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal door professionele fotografen.

2. Het beschermt het eigendom van de maker
Het gaat om een creatie van de maker en daarmee is het logisch dat hij of zij het recht heeft om te bepalen wat er met zijn of haar creatie gebeurt.

3. Vergoeding voor de makers
Er zijn hoge investeringen nodig voor het creëren van professioneel beeldmateriaal. Dankzij de auteurswet kan dit geld terugverdiend worden, wanneer de maker in de gelegenheid wordt gesteld om zijn werk tevens aan derden te verkopen.

Het recht op naamsvermelding geldt bij de volgende situaties:
  • Bij elke publicatie van een foto.
  • Bij de openbare tentoonstelling van een foto.
  • Bij vertoning van een foto op televisie, internet of in een film.
  • Bij het gebruik van foto’s voor billboards en in reclames.

Bij publicatie is de gewenste vorm de (correcte!) vermelding van de naam van de fotograaf direct bij elke foto apart. Wanneer het een serie foto's betreft kan een naamsvermelding ook aan het begin of einde van de serie geplaatst worden, zo lang duidelijk is dat de fotograaf alle foto's uit de serie heeft gemaakt.

Het niet plaatsen van een naamsvermelding en/of het gebruiken van een foto zonder toestemming kan resulteren in
hoge naheffingen, boetes en/of schadevergoeding.

Het gebruiken van foto's conform een verleend gebruiksrecht is pas toegestaan nadat alle hiervoor verschuldigde vergoedingen zijn voldaan.

In de Nederlandse auteurswet komt de term copyrights niet voor. Het is daarom geen geschikte term om afspraken over te maken over gebruik of eigendom van beeldmateriaal.

Bronnen:
Bronkhorst, Arjan van - Auteursrecht op foto’s: hoe zit dat nu?
Wijnen van, Philippe - Buiten beeld, het auteursrecht van fotografen, Focus Publishing, juli 2007

dinsdag 13 november 2012

Video aangeboden door Sohoos

Ik heb me een tijdje geleden aangemeld bij Sohoos. Een website door pc magazine omschreven als het Zwitserse mes bestaande uit allerlei online tools voor customer relation management (CRM), facturering- en betalingsprocessen, projectmanagement en veel meer. Dit alles voor een beperkt bedrag of zelfs gratis. Nu vraag je je af waarom ik hier op mijn fotografieblog over Sohoos schrijf. Ik maak weinig gebruik van hun diensten, tot ik een email ontving van Ifat Livni die graag een video wilde maken over mij aan de hand van een serie foto's en een paar filmshots. Na flink wat heen en weer gemail met deze dame in Israel heeft Sohoos onderstaan filmpje voor mij gemaakt.